2019: HE-RO-IS strategic cooperation in hematology

Promotorul proiectului: Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca

Codul proiectului: 19-COP-0031 

Parteneri: Reykjavik University

Printre provocările care au un impact direct asupra sectorului de sănătate publica din România se numără lipsa prevenției bolilor netransmisibile, precum este cancerul. Strategia Națională de Sănătate din România 2014-2020 propune schimbări majore pentru sectorul de sănătate publica și subliniază importanța prevenirii și a accesului îmbunătățit la asistență medicală – în special pentru grupurile vulnerabile, precum comunitatea romă. Hematologia este ramura medicinei preocupată de studiul cauzei, prognosticului, tratamentului și prevenirii bolilor de sânge. Astfel de boli pot include hemofilia și cancerele de sânge, cum ar fi leucemia, clasificate ca boli netransmisibile cu o rată relativ mare de mortalitate. Deși se estimează că 3.000 de persoane din România sunt diagnosticate anual cu boli hematologice, totuși, este dificil să se prezinte o situație reală din punct de vedere statistic, deoarece nu există date corecte și complete cu privire la numărul de pacienți cu afecțiuni hematologice maligne, acest lucru fiind una dintre principalele provocări cu care se confruntă domeniul.
Pe de altă parte, după o cercetare făcută în faza de pregătire a proiectului, în rândul studenților la hematologie, atât din România, cât și din Islanda, s-a dovedit că o altă provocare este reprezentată de discrepanțele dintre ceea ce se învață în universități și ce se aplică în spitale și clinici. Prin urmare, schimbul de cunoștințe, bune practici și valori sunt importante pentru a face față provocărilor comune cu care se confruntă universitățile și entitățile din România și statele donatoare din sectorul de sănătate.

Obiectivele proiectului:
Obiectivul 1: Dezvoltarea unui curriculum comun în hematologie, în perioada de implementare a proiectului (12 luni), prin crearea unui curs care să conțină cinci (5) module didactice pentru ciclul doctoral de studiu, finalizat cu o diplomă recunoscută de toate instituțiile și țările participante.
Obiectivul 2: Crearea unei platforme electronice la nivel transnațional, cu instrumente pentru predarea, învățarea și evaluarea studenților, cu beneficii directe asupra managementului pacienților cu hemofilie, în perioada de implementare a proiectului.
Obiectivul 3: Organizarea a 7 activități de mobilitate transnațională pe termen scurt în perioada de implementare a proiectului (5 luni), respectiv 2 mobilităţi de învăţare de scurtă durată a studenţilor și 2 mobilități de scurtă durată de instruire a cadrelor didactice, cu 90 de participanți și 3 evenimente multiplicatoare cu 150 de participanți (plus 1 întâlnire de management al proiectului transnațională).
Obiectivul 4: Trimiterea spre publicare a 5 articole stiințifice realizate în comun în perioada de implementare a proiectului (10 luni), în domeniul hematologiei, implicând cel puțin 25 de studenți ca autori.

Grupul țintă:
90 de participanți (60 de studenți și 30 de cadre didactice) la mobilităţi de învăţare și instruire.
150 de participanți la evenimente de multiplicare.

Rezultatele generale vor fi:
– 2 rezultate intelectuale comune (un curriculum comun în hematologie și o platformă electronică de hemofilie la nivel transnațional) reprezentând 10% din valoarea țintă în cadrul acestui apel.
– 5 articole științifice comune care reprezintă 100% din valoarea țintă din cadrul acestui apel.
– 7 evenimente comune reprezentând 35% din valoarea țintă a acestui apel.
– 240 de participanți la evenimente comune reprezentând 48% din valoarea țintă în cadrul acestui apel

Următoarele măsuri concrete vor asigura și vor consolida durabilitatea rezultatelor proiectului, toți partenerii fiind responsabili pentru implementarea acestora:

  1. Asigurarea funcționării platformei electronice de hemofilie la nivel transnațional creată în perioada de implementare, inclusiv posibilitatea de a oferi sprijinul necesar pentru o comunicare continuă online cu toate părțile interesate de hematologie. Instrumentul online va continua să funcționeze, păstrându-și atributele cu privire la pașii de urmat pentru un diagnostic complet, recomandări pentru instituții specifice de asistență medicală bazate pe locația pacientului, schimb de informații și istoric medical etc. Număr preconizat: 3.500 de utilizatori pe an, care beneficiază de acest rezultat al proiectului.
  2. Un număr minim anual de 50 de studenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și 20 de studenți ai Universității Reykjavik, beneficiari ai curriculumului comun în hematologie.
  3. 45 de citări anuale ale celor 5 articole stiintifice comune, care implică cel puțin 25 de studenți ca autori.
  4. Asigurarea unei colaborări continue în proiecte viitoare pentru a multiplica si dezvolta rezultatele obținute. 3 proiecte anuale dezvoltate în comun între (cel puțin 2 dintre) partenerii proiectului HERO.

Website