2018: Școlile au nevoie de agenți ai schimbării! – ISJ Iași

Promotorul proiectului: Inspectoratul Școlar Județean Iași

Codul proiectului: 2018-EY-PMIP-R2-0014

CONTEXT: școlile trebuie să pregătească elevii pentru o lume în schimbare rapidă, pentru locuri de muncă ce urmează a fi create, tehnologii ce vor fi inventate și probleme ce urmează a fi rezolvate. Dar schimbarea nu se poate întâmpla numai la nivel individual, ci în cadrul echipelor care colaborează și învață împreună, într-o cultură a muncii care trebuie analizată, împreună cu abilitățile individuale de a produce această schimbare.

SCOPUL: construirea în școlile din jud Iași a echipelor care colaborează și învață împreună pentru a îmbunătăți calitatea educației.

OBIECTIVUL GENERAL: să ajute școlile să-i inspire pe elevi să își asume propriul viitor în cadrul unei educații transformative, bazate pe asumarea de riscuri, creativitate și angajare, cu instrumentele și pasiunea a 4 inspectori școlari instruiți într-un sistem educațional calitativ-din Norvegia.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

  • să crească cu 10%, începând cu anul școlar 2019-2020 numărul de școli ce explorează practic rolul profesorului ca agent de schimbare, împuternicit să construiască echipele de schimbare, cu o viziune personalizată, informală și colaborativă a educației;
  • să crească cu 10%, începând cu anul școlar 2019-2020 numărul de școli care adoptă învățarea bazată pe proiect în timpul procesului educațional;
  • să crească cu 10%, începând cu anul școlar 2019-2020, numărul de școli care vor include, aplica și promova conceptele „predarea ca leadership”, „învățarea prin practică – nu prin audiție”.

REZULTATE:

  • tangibile: o „echipă de schimbare” formată din 4 inspectori școlari, cu competențe necesare pentru susținerea noilor echipe de schimbare în școlile din Iași, o colecție de practici inovatoare în propriile instituții și școli din regiune, o colecție de tehnici moderne pentru inspirație, facilitare și proiectare curriculum, 4 certificate de recunoaștere a competențelor- documente Europass, 4 rapoarte individuale, 1 raport final.
  • intangibile: noi modalități de învățare, mai multă creativitate, conștientizare cu privire la inovație și risc în educație, un aviz favorabil la nivel regional și național referitor la îngrijorarea și activitățile de sprijin desfășurate de ISJ Iași pentru școlile din regiune, sinergie în școli din județ, interes crescut pentru programul de granturi din cadrul SEE, îmbunătățirea competențelor lingvistice, conștientizarea multiculturală.

IMPACTUL proiectului va fi vizibil pe mai multe nivele: participanți, instituții – din România și Norvegia – și comunitate. Acești 4 inspectori școlari care vor deveni persoane resursă, vor dezvolta în cel puțin 30 de școli echipe de schimbare, asigurând efectele și potențialele beneficii pe termen lung, durabilitatea proiectului.

Inițiativa acestui proiect este în acord cu Agenda 2030 pentru o dezvoltare durabilă, în care obiectivul 4 accentuează clar: „EDUCAŢIE DE CALITATE – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi” iar ținta 4.7 menționează: ”Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă”.

Pagina web a proiectului