2018: Profesorul – agent al schimbării pentru educația secolului XXI – ISJ IL

Promotorul proiectului: Inspectoratul Școlar Județean Ialomița

Codul proiectului: 2018-EY-PMIP-R2-0012

Parteneri: Fagnorsk Gunnhild Aakervik (Norvegia) –  Newschool AS (Norvegia)

Analiza rapoartelor de inspecție la nivelul anilor 2018-2019 a evidențiat faptul că doar 60% din managementul școlilor funcționează în parametrii optimi, iar o parte din deficiențe se referă la implicarea moderată a cadrelor didactice în viața școlii, la insuficienta dezvoltare a unei culturi colaborative în școli și la slaba folosire de către cadrele didactice a metodelor interactive și centrate pe nevoile actuale ale elevilor. Toate aceste aspecte se înregistrează în paralel cu rezistența la schimbare a personalului  din învățământ la schimbările care au loc în societate. În acord cu această analiză de nevoi, IȘJ Ialomița a considerat că la nivel instituțional trebuie să se facă o prioritate din pregătirea experților noștri (inspectori scolari) pentru ca aceștia să învețe să aplice strategii de învățare cooperativă, pe care să le poată împărtăși ulterior colegilor din întregul județ, cu scopul de a contribui astfel la schimbarea mentalităților în educația centrata pe elev și pentru crearea unei culturi școlare colaborative și democratice.

Patru inspectori școlari au participat la activităti care abordează diferit activitatea de formare și care au aplicat metode noi de lucru cu elevii, cu managerii școlari și colegii lor de specialitate.

Mobilitățile desfășurate au fost:

  • În perioada 06/10/2019-11/10/2019 (curs structurat și vizită de studiu) la Fagnorsk Gunnhild Aakervik, în Oslo, Norvegia, 2 participanți de la IȘJ Ialomița (mobilitatea 1).
  • În perioada 28/10/2019-01/11/2019 (curs structurat și job shadowing) la NewSchool, în Oslo, Norvegia, 2 participanți de la IȘJ Ialomița (mobilitatea a 2-a).

Rezultate obținute au devenit resurse ale instituției și s-au concretizat în:

  • Participanții la mobilități (4) – care au aplicat cele însușite în mobilitate, atât prin activitățile desfășurate în ISJ sau în județ, cât și la clasă, cu elevii. La întoarcerea din mobilități participanții au împărtășit experiența colegilor din inspectorat și au desfășurat acțiuni metodice de specialitate.
  • A fost realizat Ghidul „PROFESORUL AGENT AL SCHIMBĂRII PENTRU EDUCAȚIA SECOLULUI XXI“.
  • A fost realizat Suportul de curs – „PROFESORUL AGENT AL SCHIMBĂRII PENTRU EDUCAȚIA SECOLULUI XXI“.
  • A fost avizat de Ministerul Edicației, prin CCD Ialomița, cursul „PROFESORUL AGENT AL SCHIMBĂRII PENTRU EDUCAȚIA SECOLULUI XXI“, s-a realizat activitatea de formare nu doar pentru o grupă (prevazută în proiect), ci pentru două grupe.
  • A fost organizată și desfășurată on-line Conferința interjudețeană, finală. Comunitatea creată în cadrul acestui proiect, formată din participanții la mobilități, colegii din inspectorat și participanții la activitățile de formare asigură împărtășirea de experiențe pozitive și altor colegi din jude și poate fi considerată o comunitate deschisă la schimbare. S-au creat resurse educaționale și instrumente de lucru, care pot fi transferate și către alte proiecte sau activități.

Webpage