2018: Mobilități SEE – Universitatea Petrol-Gaze, Ploiesti

Promotorul proiectului: Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti

Codul proiectului: 18-MOB-0012

Parteneri: NORCE – Norwegian Research Centre și University of Stavanger (Norvegia)

Acest proiect va aborda toate problemele de mai sus prin promovarea excelenței academice de către universitățile norvegiene și românești prin cercetare comună, educație și schimb de experiență. Acest nou curriculum îmbunătățit în ambele universități va permite formarea de ingineri care pot produce și gestiona inovația în sectoarele chimiei, gazului și prelucrării petrolului, mediului și noilor materiale. Acest lucru este în perfectă concordanță cu prioritatea Norvegiei, Inginerie și meserii de inginer, stabilită de autoritățile naționale responsabile cu învățământul superior în colaborare cu Comisia Europeană și Delegația UE în Norvegia. Absolvenții programului de masterat vor avea șansa de a-și continua pregătirea științifică într-unul dintre următoarele domenii dintre universitățile din cadrul programului cu program de doctorat în domeniul Minelor, Petrolului și Gazelor. acești absolvenți vor avea șansa de a fi angajați în cadrul unor companii petroliere multinaționale de prestigiu.

Acest proiect se aliniază perfect cu acțiunea Comisiei Europene care vizează aprofundarea cunoștințelor privind tehnologiile și practicile de extracție a gazelor și petrolului neconvențional și minimizarea potențialelor riscuri pentru sănătate și mediu. Prin această acțiune a fost lansată rețeaua europeană de știință și tehnologie privind extracția hidrocarburilor neconvenționale. Rețeaua își propune să reunească practicieni din industrie, cercetare, mediul academic și societatea civilă, astfel încât să asigure un schimb de idei corect și echilibrat. Rețeaua va colecta, analiza și revizui rezultatele proiectelor de explorare și va evalua dezvoltarea tehnologiilor utilizate pentru extragerea gazelor și petrolului neconvențional. Personalul didactic al UPG depune eforturi semnificative pentru a efectua cercetări de calitate. Calitatea activității de cercetare și de predare se reflectă și în numărul mare de specialiști formați de universitatea noastră, care ocupă astăzi poziții importante de conducere, atât în țara lor de origine, cât și în străinătate.

Webpage