2018: Mobilități SEE – Universitatea din Craiova

Promotorul proiectului: Universitatea din Craiova

Codul proiectului: 18-MOB-0057

Parteneri: Bifrost University –  Universiy of Iceland –  University College of South-Eastern Norway

Proiectul de mobilitate desfășurat de Universitatea din Craiova (UCv) cu sprijin financiar oferit prin Granturile SEE răspunde politicii strategice de internaționalizare a instituției noastre. Principalele activități academice desfășurate în cadrul proiectului, respectiv mobilități de studiu și plasament pentru studenți și mobilități de formare și de predare pentru cadrele didactice și personalul administrativ, contribuie la creșterea numărului de mobilități realizate la nivel institutional, dar sporesc și numărul și intensitatea activităților internaționale desfășurate de participanții din instituția noastră și din universitățile partenere din Norvegia și Islanda.

În proiectul de mobilitate pe care Universitatea din Craiova îl coordonează, sunt implicate trei universități partenere din statele donatoare: Bifrost University și University of Iceland din Islanda și University College of South-Eastern Norway din Norvegia. Acordurile de cooperare bilaterală pe care universitatea noastră le are cu universitățile partenere acopera domeniile de studiu Administrarea afacerilor și Tehnologia informației și a comunicațiilor, dar și domenii generale de formare profesională și deservesc trei facultăți din cadrul instituției noastre, respectiv Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică și Facultatea de Litere.

Alături de internaționalizare, modernizarea procesului de învățământ este un obiectiv prioritar pentru UCv, iar mobilitatea internațională va contribui la atingerea acestuia. Noile oportunități de mobilitate oferite comunității academice prin intermediul Proiectului de mobilitate SEE permit schimbul de experiență și de bune practici si contribuie la îmbunătățirea programelor de studii și încurajează diversificarea activităților educaționale, conducând, de asemenea, la menținerea și dezvoltarea unor parteneriate academice stabile și viabile.

Webpage