2018: Mobilități SEE – Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Promotorul proiectului: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Codul proiectului: 18-MOB-0060

Partener: Norwegian University of Science and Technology  

Prin program ne-am asigurat că studenții și personalul universității noastre au ocazia de a face parte din cultura și mediul colaborativ și proactiv european, cu fluxuri de mobilitate care le oferă oportunitățile de a dobândi abilități și competențe cu consecințe majore asupra dezvoltării capacității educaționale și de cercetare a instituțiilor de învățământ superior. Universitatea noastră a beneficiat în mare măsură de program și intenționăm să extindem cooperarea cu partenerii internaționali. Scopul proiectului actual este menținerea și creșterea cooperării noastre, cu scopul de a primi studenți și personal de la partenerii noștri, de a schimba cele mai bune practici pentru asigurarea calității în învățământul superior și cercetarea cea mai potrivită pentru provocările actuale ale pieței forței de muncă. Obiectivele noastre sunt în concordanță cu viziunea noastră strategică privind internaționalizarea: creșterea numărului de angajați capabili să sprijine dimensiunea internațională a programelor de studiu predate într-o limbă străină, îmbunătățirea comunicării cu mediul academic și de cercetare, adaptarea ofertei noastre educaționale la piaţa forței de muncă internaționale.

 

În cadrul acestui proiect nu au fost efectuate mobilități.

Webpage