2018: Democratic Together – CMBRAE

nov. 6, 2020

Promotorul proiectului: Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională

Codul proiectului: 2018-EY-PMIP-R1-0019

Proiectul Democratic Together a debutat cu parteneriatul dintre CMBRAE și două prestigioase instituții din Norvegia și Islanda, active în domeniul formării resurselor umane pentru cetățenia democratică. Scopul parteneriatului a fost construirea unei echipe puternice de experți, care să constituie o resursă importantă a CMBRAE pentru dezvoltarea unor viitoare proiecte civice și democratice în școli. Ca urmare, 9 consilieri școlari au beneficiat, în primul semestru al anului școlar 2018-2019, de două experiențe de învățare memorabile care au avut loc în Norvegia (cu participarea a 5 consilieri școlari) și în Islanda (cu participarea a 4 consilieri școlari).

Centrele în care a avut loc formarea au fost următoaree:

 1. The European Wergeland Centre (EWC) – Oslo, Norvegia – un centru de resurse educaționale specializat în furnizarea unor programe de training pe tematica respectării drepturilor omului. Programul a inclus vizite de studii la Universitatea OsloMET, Centrul 22 July și Școala Fyrstkkalleen. Între 5-10 octombrie 2018, am participat la cursul Building Democratic School Cultures – Training and study visit for school counsellors as Teacher Trainers”.
 2. InterCultural – Iceland (ICI)Borgarnes – un consorțiu non-profit care dezvoltă și implementează inițiative educaționale, activități de formare în mai multe domenii, printre care cea mai importantă dedicată dezvoltării unor medii educaționale incluzive. Între 11-17 noiembrie 2018, am participat la cursul Diverse Society- Diverse Classroom Student’s diversity benefitting social diversity Special focus on key competences and cooperative learning in multicultural/ diverse groups”.

Activitățile proiectului au fost subsecvente scopului general: integrarea eficientă a diversității umane în școală, cu focus pe dezvoltarea unor activități care să permită elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), a elevilor proveniți din medii devaforizate, din medii vulnerabile, să fie parte integrantă, firească, a colectivelor de elevi, fără discriminare, în spiritul normalității într-o societate incluzivă, care promovează șansele egale pentru toți. Astfel, s-au urmărit:

 • Redactarea unui număr de 24 proiecte pro-democrație pentru 24 școli din Municipiul București.
 • Implementarea proiectelor elaborate de experții CMBRAE, în echipă cu cadrele didactice și consilierii școlari din școlile selectate din București în perioada mai-iunie 2019  (an școlar 2018/2019) – sepetmbrie-decembrie 2019 (an școlar 2019/2020).
 • După implementare, constituirea unui ghid (mapă/portofoliu) cu bune practici și activități de promovare a diversității în școală, ce pot fi preluate de orice profesor pentru dezvoltarea altor proiecte/demersuri  educaționale pentru promovarea în școală a drepturilor omului, a diversității și a respectului față de propria persoană, cât și față de ceilalți.
 • Diseminarea activităților în fiecare organizație educațională în care s-a derulat proiectul, cât și în cadrul Școlii de Vară on-line Democratic Schools and Learning Diversity through Active Learning and Counselling organizată la nivel național și a Conferinței finale, la sfârșitul celor 2 ani de proiect.

Echipa celor 9 experți CMBRAE formată prin proiect (coordonatori/responsabili de sector, metodiști, autori de manuale/ghiduri/resurse educaționale, formatori) au coordonat 24 consilieri școlari din cele 6 sectoare ale capitalei, au oferit consultanță bazată pe experiențele democrației norvegiene și islandeze, au sprijinit activ scrierea și implementarea proiectelor educaționale cu rolul de a dezvolta la elevi abilități de cetățenie democratică. Astfel, începând cu luna mai 2019, în 24 școli din București s-au dezvoltat activități coordonate care au implicat elevi, părinți, cadre didactice dar și întreaga comunitate pentru promovarea respectării drepturilor omului, indiferent de caracteristicile și abilitățile personale, de resursele materiale sau de statutul social al familiilor elevilor.

Prin aceste proiecte am urmărit:

 • respectarea valorilor democrației;
 • promovarea dialogului intercultural;
 • evitarea/prevenirea discriminării de orice fel în instituția școlară și în comunitate;
 • respectarea drepturilor omului în relațiile elevi-elevi, elevi-părinți-profesori;
 • celebrarea diversității în clasă și în școală, dar și în comunitatea școlară;
 • promovarea demnității umane, a încrederii în sine și în ceilalți;
 • integrarea în activitățile educaționale formale și non-formale a principiului respectării șanselor egale pentru toți elevii;
 • crearea unui mediu de învățare incluziv, bazat pe integrare, încredere și colaborare.