2018: Curriculum în dezvoltare locală adaptat contextului european

Promotor de proiect: Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești

Codul proiectului: 2018-EY-PCVET-R2-0003

Parteneri: MIKA TRAVEL & TOUR SRL 

 

Prin proiectul Curiculum în Dezvoltare Locală Adaptat Contextului European, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” din Ploiești, și-a propus să realizeze câte un curriculum pentru clasa a XI-a, care să se adreseze fiecăruia dintre domeniile: Economic, Comerț, Turism și alimentație. Acest curriculum este necesar ca urmare a schimbării planurilor de învățământ pentru clasa a XI-a.

Obiective:

  1. Îmbunătățirea calității formării profesionale a elevilor de la clasele a XI-a, care studiază în domeniile menționate.
  2. Promovarea multilingvismului și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.
  3. Promovarea modernizării sistemelor de educație și formare profesională.

În cadrul vizitei de studiu din Oslo, Norvegia, au participat: 12 profesori de specialitate , un profesor de limba engleză și un reprezentant al agentului economic partener.

Activități în proiect:

  1. stabilirea, prin decizie, a echipei de organizare.
  2. selectia persoanelor participante la vizita de studiu, pe baza unor criterii nediscriminatorii.
  3. efectuarea pregătirii lingvistice (limba engleză).
  4. vizita de studiu în Oslo, Norvegia.
  5. activități de elaborare a CDL-urilor și activități de elaborare a unui Compendiu cu instrumente de lucru pentru elevi.
  6. activități de echivalare, pentru profesorii, a 10 credite profesionale transferabile.
  7. activități de promovare, diseminare și monitorizare a proiectului.

Rezultate: cunoştinţe, deprinderi, abilităţi, competențe privind elaborarea de CDL-uri și instrumente de lucru pentru elevi, câte un CDL pentru fiecare domeniu (Economic, Comert, Turism și Alimentație), un Compendiu cu instrumente de lucru pentru elevi, cu ISBN – materiale OER (resurse educaționale deschise), 12 profesori care și-au îmbunătățit capacitatea profesională și competențele de comunicare în limba engleză, ca urmare a pregătirii efectuate, 10 credite transferabile pentru profesorii participanți la vizita de studiu, schimbări atitudinale, atât în rândul profesorilor, dar și al elevilor, ca urmare a experiențelor și exemplelor de bune practici dobândite. Impactul proiectului se va remarca atât la nivelul persoanelor direct implicate în proiect, dar și asupra elevilor, a celorlalți profesori din școală și din  alte școli de specialitate care au participat la activitățlei de diseminare și vor putea folosi astfel materialele realizate în proiect. Totodată, impactul se va resimți și la nivelul general al școlii și al comunității locale, întrucât vor fi promovate prin proiect, consecința finală fiind aceea de a avea și de a atrage elevi mai bine pregătiți în școală.

Webpage